In vitro: dostałem odpowiedź z Naczelnej Izby Lekarskiej. Co o niej sądzić?

Kilka dni temu żywo dyskutowaliśmy pod wpisem adresowanym do Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Pisałem: „Toczy się zażarta dyskusja, odbywają się niekiedy brutalne naciski, szerzy się kłamstwo i fałsz. Poniża się ludzi związanych z działaniem na rzecz tej metody pomagania ludziom. (…) Metodę potępiają amatorzy: ignoranci, którzy nie chcą dopuścić do prawnej regulacji. A środowisko lekarskie – jedyne kompetentne w oparciu o wiedzę fachową – M I L C Z Y ! Apeluję do Pana – i za Pana pośrednictwem do Zarządu Naczelnej Izby Lekarskiej – by ta najpoważniejsza organizacja lekarska, jedyna kompetentna, zabrała głos w oderwaniu od sporów ideologicznych. Czekamy na Waszą reakcję, na Waszą opinię – interwencję!”.

I przyszła odpowiedź:

A tutaj załączone do listu stanowisko sprzed roku:

” STANOWISKO Nr 37/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu ustawy o leczeniu niepłodności, przekazanego przy piśmie pana Igora Radziewicza – Winnickiego, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 16 lipca 2014 r., oświadcza, że aktualne pozostaje stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 12/09/V z dnia 18 września 2009 r. w sprawie proponowanych regulacji prawnych dotyczących niektórych problemów bioetycznych występujących w nowoczesnej medycynie.

W ww. stanowisku Naczelna Rada Lekarska dostrzega potrzebę przygotowania prawnych regulacji umożliwiających ratyfikowanie podpisanej przez polski Rząd Konwencji z dnia 4 kwietnia 1997 r. o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny oraz dostosowujących polskie przepisy do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. nr 2004/23/WE w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich i dyrektyw wykonawczych.

Zgodnie z ww. stanowiskiem NRL, wobec ponad dwudziestoletniej praktyki stosowania w Polsce procedur z zakresu prokreacji medycznie wspomaganej, a w szczególności zapłodnienia pozaustrojowego i narastającej liczby problemów natury etyczno-prawnej związanych z tą dziedziną medycyny, należy określić ramy prawne dopuszczalności tych procedur, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej opieki medycznej parom cierpiącym z powodu niepłodności z jednej, a szczególnej ochrony życia dzieci poczętych z drugiej strony. W tym zakresie Rada opowiada się za przyjęciem dopuszczalności stosowania procedur zapłodnienia pozaustrojowego jako metody postępowania medycznego w przypadku niepłodności z jednoczesnym przyjęciem ograniczeń chroniących życie, integralność i godność powołanego do życia embrionu ludzkiego. W szczególności, wzorem regulacji obowiązujących już w wielu innych państwach świata, Rada stoi na stanowisku, że niedopuszczalne powinny być wszelkie nieterapeutyczne ingerencje w genom ludzki, klonowanie, tworzenie tzw. chimer oraz hybryd, prowadzenie eksperymentów badawczych na embrionach, tworzenie tzw. zarodków nadliczbowych, przedimplantacyjna selekcja zarodków oraz implantowanie zarodków kobietom w wieku poprokreacyjnym. W swoim stanowisku Rada wskazała również, że pożądane jest powołanie instytucji nadzorującej prowadzenie działalności w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego oraz zbudowanie systemu certyfikowania podmiotów do tego uprawnionych.

W świetle powyższego stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej Prezydium NRL szczególnie krytycznie odnosi się do tego, że projektowana ustawa nie zawiera przepisów o liczbie tworzonych i implantowanych zarodków, zrównuje procedury przechowywania zarodków z tymi dotyczącymi komórek rozrodczych oraz pozwala na testowanie zarodków. „

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s